Hỗ trợ trực tuyến

1. Chát hỗ trợ trực tuyến trên website

 • Chát qua ZALO
 • Chát MESSENGER

 

Hỗ trợ trực tuyến kết nối máy tính xử lý sự cố từ xa qua Teamview, Ultraview

1. Kết nối máy tính bằng phần mềm miễn phí Teamview

 • Tải phần mềm miễn phí theo địa chỉ: https://www.teamviewer.com/vi/

Sau khi tải về, mở chạy phần mềm


 

 1. Run Only
 2. Personal / Non-commercial use
 3. Accept - Run

 

Quý khách chỉ việc cung cấp 2 thông tin:

 • Your ID
 • Password

Là có thể kết nối được với máy tính Quý Khách, để khắc phục sự cố

 

2. Kết nối máy tính bằng phần mềm miễn phí Ultraview

 • Tải phần mềm miễn phí theo địa chỉ: https://ultraviewer.net/vi/download.html

Sau khi tải về, mở chạy phần mềm để cài đặt

Quý khách chỉ việc cung cấp 2 thông tin:

 • ID của bạn
 • mật khẩu

Là có thể kết nối được với máy tính Quý Khách, để khắc phục sự cố

Hỗ trợ trực tuyến
0.27133 sec| 2446.805 kb