Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến kết nối máy tính xử lý sự cố từ xa qua Teamview, Ultraview

 


1. Kết nối máy tính bằng phần mềm miễn phí Ultraview

 • Tải phần mềm miễn phí theo địa chỉ: https://ultraviewer.net/vi/download.html

Sau khi tải về, mở chạy phần mềm để cài đặt

Quý khách chỉ việc cung cấp 2 thông tin:

 • ID của bạn
 • mật khẩu

Là có thể kết nối được với máy tính Quý Khách, để khắc phục sự cố


2. Kết nối máy tính bằng phần mềm miễn phí Teamview

 • Tải phần mềm miễn phí theo địa chỉ: https://www.teamviewer.com/vi/

Sau khi tải về, mở chạy phần mềm


 

 1. Run Only
 2. Personal / Non-commercial use
 3. Accept - Run

 

Quý khách chỉ việc cung cấp 2 thông tin:

 • Your ID
 • Password

Là có thể kết nối được với máy tính Quý Khách, để khắc phục sự cố

 

3. Chát hỗ trợ trực tuyến trên website

 • Chát qua ZALO
 • Chát MESSENGER

Hỗ trợ trực tuyến
0.48839 sec| 2530.844 kb